►งานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (Thailand Smart City Expo 2023) ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด อีกทั้งยังเป็นเวทีแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

ส่วนที่ 1 งานแสดงสินค้า (Exhibition) รวบรวมผู้ประกอบธุรกิจ 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ Smart Environment , Smart Energy , Smart Mobility , Smart Retail & Industry , Smart Living และ Smart Telecom ซึ่งได้รวบรวมเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการจัดการพัฒนาเมืองใหญ่ให้ขับเคลื่อนไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบ และเพื่อมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรของเมืองอย่างชาญฉลาด

ส่วนที่ 2 การประชุมเสวนาและกิจกรรม (Conference & Activities) เพื่อเป็นอีกเวทีที่จะช่วยสร้างความรับรู้การมีส่วนร่วมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาและขยายตลาดทางการค้า

เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-