►ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting

เทศบาลตำบลบางปู จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97605690234?pwd=R3BHa2xVWUhZYWZLR3RxaXlqL2c0UT09
Meeting ID: 976 0569 0234
Passcode: 1234

ท่านที่สนใจโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลโครงการได้ดังช่องทางดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://forms.gle/od3YhzYxzTrgRmV5A

QR Code ลงทะเบียน

เอกสารประกอบการประชุม https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DFa6aNsQW-uSVCxJj2v6ISUjmmlZxTv- หรือสแกน QR Code

QR Code เอกสารการประชุม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-