►ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ครุฑและศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ผนึกกำลังมูลนิธิทีทีบี ร่วมกับ 13 ภาคีในจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมทักษะ และคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ครุฑ และศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรม และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเอง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีศักยภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ครุฑ
"พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยทีเอ็มบีธนชาติ" ก่อตั้งขึ้นโดยเริ่มจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องหมายครุฑพ่าห์หรือตราครุฑพระราชทานมาติดต้ังอยู่ที่สำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2484 ซึ่งภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ธนาคารได้ตระหนักถึงคุณค่าและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ครุฑพระราชทาน จึงได้มีการอัญเชิญองค์ครุฑจากสำนักงานและสาขาต่าง ๆ มาประดิษฐานยังศูนย์ฝึกอบรมบางปู เขตเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ครุฑขึ้น เพื่อร้อยเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์ครุฑ จากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลัก ในพิพิธภัณฑ์ได้มีการออกแบบและสร้างสรรค์สถานที่เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงความเป็นมาของครุฑตามตำนาน ทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ์ เพื่อสะทานให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ครุฑกับสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
จากนั้นในปี 2564 ทีเอ็มบี ได้รวมกิจการกับธนาคารธนชาต จนเป็นธนาคารแห่งใหม่ภายใต้ชื่อว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ซึ่ง ทีเอ็มบีธนชาติ ยังคงสานต่อคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยได้ปรับปรุงบูรณาพิพิธภัณฑ์ พร้อมเปิดให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ครุฑเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์จุดประกายแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพญาครุฑอย่างทันสมัย ทั้งรูปแบบแอนิเมชันและมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์การชมนิทรรศการได้อย่างเต็มรูปแบบ ผ่าน 6 โซนนิทรรศการ ได้แก่
1. โถงต้อนรับ เริ่มต้นผจญภัยกับตำนานพญาครุฑ ด้วยการบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพญาครุฑ ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือ AR
2. ครุฑพิมาน เรียนรู้กำเนิดโลกและจักรวาล ท่องไปในดินแดนหิมพานต์ และที่อยู่ของพญาครุฑ
3. นครนาคราช ถิ่นที่อยู่ของพญานาค พร้อมชมเรื่องราวของพี่น้องต่างมารดา
4. อมตะเจ้าเวหา เรื่องราวความเพียรพยายามของพญาครุฑผ่านแอนิเมชัน แสงสีตระการตา
5. สุบรรณแห่งองค์ราชัน ตามรอย “ตราพระครุฑพ่าห์” ซึ่งเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ที่ยังคงปรากฏเคียงข้างพระองค์เสมอ
6. ห้องจัดแสดงครุฑ ห้องที่รวบรวมองค์พญาครุฑจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ผ่านตราตั้งห้างพระราชทาน และสัมผัสมนต์เสน่ห์คุณค่าเหนือกาลเวลา
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อจองรอบเข้าชมผ่าน https://www.ttbfoundation.org/th/garudamuseum/ โดยจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันศุกร์-เสาร์ วันละ 3 รอบ ในเวลา 10.00 น. / 13.00 น. / 15.00 น. พร้อมผู้นำชม ทั้งนี้ มีบริการจัดรถตู้บริการรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีเคหะสมุทรปราการ ถึง พิพิธภัณฑ์ครุฑ

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า
ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน จากมูลนิธิทีทีบี
ไฟ-คือ พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กและชาวชุมชนทุกคน ฟ้า-คือ พลังแห่งการให้จากอาสาสมัครทีทีบี
ไฟ-ฟ้า จึงเป็นกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากมูลนิธิทีทีบี ที่มุ่งจุดประกายเยาวชน และชุมชนเพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
นับเป็นจุดเริ่มต้นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชนอายุ 12-17 ปี ให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ และทักษะการใช้ชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดมุมมองใหม่ในชีวิตของตนเอง พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ
2. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จันทน์
3. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย
4. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ
5. ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี
ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า มุ่งปลูกฝังทักษะทางศิลปะ Art Skills และทักษะการใช้ชีวิต Life Skills ผ่านวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. ศิลปะ ได้แก่ วาดเส้น วาดสีน้ำ ศิลปะ ไทย และคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. กีฬา ได้แก่ เทควันโดและมวยไทย
3. การแสดงและดนตรี ได้แก่ เต้น ร้องเพลง และกีตาร์
4. ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
5. ครัว ได้แก่ ขนมและเบเกอรี
6. สื่อสร้างสรรค์ออนไลน์
7. ท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

#ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เทศบาลตำบลบางปู พิจารณาเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ครุฑ และศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม ศีลธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและคุณธรรมต่อไป โดยสามารถสืบค้นข้อมูล โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ครุฑ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู