►โครงการบริจาคหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู จัดทำโครงการบริจาคหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย เป็นการะกระตุ้นพฤติกรรมการบริจาคหนังสือ ให้หนังสือเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชีวิตของคนที่ไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือได้สัมผัสหนังสือกันมากขึ้น และเพื่อผู้รับจะมีความสุขและผู้ให้ก็มีความสุขตามไปด้วย
        เทศบาลตำบลบางปู จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถนำหนังสือมาบริจาคได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางปู สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2174-3390-9 ต่อ 1810


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู