►การฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะทำการฝึกซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. 
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู