►ขอความร่วมมือสอดส่องดูแลไม่ให้มีการกระทำละเมิดลักขโมยอุปกรณ์งานทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


            แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบพบว่า สายไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ในทางหลวงสายต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงฯ ถูกลักขโมยเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน และกรมทางหลวงต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่สูญหายในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
            เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากพบเห็นหรือสงสัยว่าเป็นเหตุโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ ขอความกรุณาแจ้งเหตุไปที่สายด่วน 191 หรือหมายเลขโทรศัพท์สถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อที่จะได้จับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู