►การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-2174 - 3390 - 99 ต่อ 1610 ในวันเวลาราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู