►การทำหมัน ตัดเขี้ยว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวและสุนัขจรจัด

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           การทำหมันและตัดเขี้ยวให้กับแมวและสุนัขจรจัดพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสักเบอร์หูขึ้นทะเบียนสุนัข ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-2174 - 3390 - 99 ต่อ 1610 ในวันเวลาราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-