►การบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ท้ายบ้านใหม่) เทศบาลตำบลบางปู เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บริการอุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ทาฟลูออไรด์(ในเด็ก) ตัดไหม เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู