►โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดจัดงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมืองสมุทรปราการ ระยะทาง 4.450 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อ ทั้งนี้ ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละ 700 บาท (ค่าสมัครพร้อมเสื้อ) โดยนำรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 500 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2566 โดยประชาชนทั่วไปสมารถสมัครทางออนไลน์ ผ่าน QR Code หรือสามารถสมัครโดยตรงที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2395-5733

          เทศบาลตำบลบางปู จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู