►พิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ท้ายบ้านใหม่) เทศบาลตำบลบางปู

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           วันที่ 5 เมษายน 2566 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข2 (ท้ายบ้านใหม่) เทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วม มีนายสมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร ประชาชนสามารถรับบริการทางทันตกรรมและทางวิชาการ ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มชุมชนเป็นเครือข่ายสุขภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหาร และเจตนารมณ์ของผู้บริจาคที่ดิน ต่อไป
         ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการเปิดงาน นายกเทศมนตรีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริจาคที่ดินในการสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข2 (ท้ายบ้านใหม่) เทศบาลตำบลบางปู 2 ท่าน ดังนี้ คุณวิวัฒน์ นรินทร์สุขสันติ และคุณมัลลิกา นรินทร์สุขสันติ (ตัวแทนของคุณสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ)


 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู