เทศบาลตำบลบางปู

►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยคลองตาพรด้านใน

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยคลองตาพรด้านใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู