เทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลบางปู

VIDEO

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบางปู 2018

https://www.youtube.com/watch?v=-NB8qKlQAwk

https://www.youtube.com/watch?v=XmyQbANhXcs

https://www.youtube.com/watch?v=Gf27g1vXKOs

ความเป็นมาสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลบางปู 

https://www.youtube.com/watch?v=9rIR_O3wWUw

 https://www.youtube.com/watch?v=mSgt0dV3a24

 

โครงการ Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู

https://www.youtube.com/watch?v=JpBJhcC4cyE&t=78s

 

โรงเรียนบางปูธีรานุสรณ์ เทศบาลตำบลบางปู

 https://www.youtube.com/watch?v=_aiQhbMeRWA

https://www.youtube.com/watch?v=QjDOQE0SyzI

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู