เทศบาลตำบลบางปู

เบอร์ติดต่อกำนัน-ผญ.บ้าน

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 77
แย่ดีที่สุด 
ต.บางปู
กำนันตำบลบางปู หมู่ 4
สถานที่ตั้ง
  - นายสมาน  ปิ่นอยู่
ตรงข้ามวัดศรีจันทราราม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
  - นายชาตรี  นิ่มสงวน
ซอยเทศบาลบางปู 124
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
 
  - นายวาสนา  แสงสว่าง
คลองตาก๊ก (เข้าไปด้านใน)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
  - นายคมสัน  ภู่เทียน
โรงเรียนคลองบางปู โรงงานน้ำปลา
ต.บางปูใหม่
กำนันตำบลบางปูใหม่ หมู่ 8
สถานที่ตั้ง
- นายบัวหลวง  ทองเรืองหมู่บ้านทรัพย์บัวหลวง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
  - นายนิรุต  บุญมาก
เข้าไปทางโรงงานบีไทย เลี้ยวขวาหน้าลานแอโรบิค
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
  - นายเกรียงไกร  ชูไสว หน้าวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
  - นายพิทวัส  จันทรสมโภชน์
หมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรืองบางปู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
  - นายเสน่ห์  โพธิ์อรุณ
ซอยเทศบาลบางปู 108
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

  - นายนกเขา ท้วมกลัด
ซอยเทศบาลบางปู 118
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
  - นายพิสิษฐ์  อุดมผลพัฒนพร กลุ่มฟอกหนัง กม.34
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
  - นายสุจริต  บุญรอด ซอยมูลนิธิสามห่วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
  - นายพิเชษฐ์  ยุ้นพันธ์
ซอยเจริญสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
  - นายสิทธิโชค  คล้ายศิริ
ชุมชนรสทิพย์
ต.ท้ายบ้าน
กำนันตำบลท้ายบ้าน หมู่ 4
สถานที่ตั้ง
  - นายไพบูลย์  พินเที่ยง หมู่บ้านพนาสนธิ์ โรงเรียนหาดอมรา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
  - นายธนาวุฒิ  อภิญญาสถาพร
ร้านแก๊ส กม.30 ธนาคารกรุงไทย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  
  นายสมมาท  วงษ์บุญรอด หมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล่า ข้างเก่งไหมไทย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
  - นางธัญญา นารอด
ข้างโรงงานอิตาเลี่ยน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

  - นางวนิดา  ศิริบรรจง

หน้าวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  
  - นางนัยเนตร  ทองเงิน
ชุมชนคลองศาลาแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
  - นางเฉลียว  สกุลณวงศ์
ชุมชนพรสวรรค์ (ซอยเซเว่น)
ต.ท้ายบ้านใหม่
กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ หมู่ที่ 4
สถานที่ตั้ง
  - นายสามารถ  เจนสาริกรรม
ข้างศาลาอู่ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
  - ว่าที่ ร.ต.พรชัย  สมบูรณ์
ชุมชนตะกาดปลั่งเปล่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
  - นางกำไล  รุ่งเรือง ชุมชนอุ่นอารี ชุมชนอู่ทองพัฒนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
  - นายนัฐวุฒิ  แจ้งสุทิมล
ซอยหลังวัดพุทธภาวนาราม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

  - นายสิทธิ์ปกรณ์  จุลแก้ว
ยัวซ่า (หมู่บ้านไทรงาม)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
  - นายสมเกียรติ  ทองเหลือ การเคหะสมุทรปราการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
  - นายอำนาจ  บุญทิน ตรงข้ามสวางคนิวาส ฝั่งพระยืน
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  
  - นายสยาม  ปวงนิยม
ชุมชนศิวะนคร ซ.เทศบาลบางปู 44

 ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-