►Save mask Save Bangpu

โคโรนา 2019

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


          นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู แก้ปัญหาการทิ้งหน้ากากอนามัย ด้วย Project Save mask Save Bangpu โดยให้พี่น้องประชาชนนำหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้งใส่ขวด 600 cc และ 1,500 cc (ปิดฝา) สามารถนำมาแลกสิ่งของได้ ณ จุดรับบริการทั้ง 55 จุดที่มีป้ายแสดงอยู่ ทั่วทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู

คลิปวีดีโอ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู