►ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบางปู

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบางปู  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู