►เทศบาลตำบลบางปู จัดทำแผนชุมชนผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ครั้งที่ 5

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น. เทศบาลตำบลบางปู จัดประชุมกรรมการชุมชนเพื่อการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 (รอบสุดท้าย) ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมทีมงานร่วมพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อนำมารวบรวมจัดทำเป็นแผนชุมชนประจำปี 2564 และคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญ เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางปู
           ในครั้งนี้ มีชุมชนมาร่วมประชุม  รวม 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ชุมชนคลองศาลาแดง ชุมชนตะกาดเปล่งปลั่ง ชุมชนตะกาด ชุมชนไทรงามฯ ชุมชนบุญประคอง ชุมชนการบินพลเรือน และชุมชนพนาสนธิ์ 8กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู