►มูลนิธิสตาร์ แคร์ มอบชุด PPE หน้ากากอนามัย และวัสดุทางการแพทย์

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


          นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 100 แพค และวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 ลัง จากตัวแทนมูลนิธิสตาร์ แคร์  เพื่อร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู