► ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ระหว่างวันที่่ 1-4 ก.ค.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบางปู ตรวจพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ทำให้ต้องมีการกัดตัวบุคลากรกลุ่มเสี่ยง

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และเพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้่ำยาฆ๋าเชื้อสถานที่ทุกจุด 

จึงขอปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2564

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-174-3390-99

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู