►เทศบาลตำบลบางปู จัดทำแผนชุมชนผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ครั้งที่ 1

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. เทศบาลตำบลบางปู จัดประชุมกรรมการชุมชนเพื่อการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อนำมารวบรวมจัดทำเป็นแผนชุมชนประจำปี 2564 และคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญ เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางปูต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด รวมทั้งสร้างความเจริญ ความทันสมัย ให้แก่ท้องถิ่นบางปูควบคู่กันไป
           ในครั้งนี้ มีชุมชนมาร่วมประชุม รวม 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองหัวลำภู ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ชุมชนบางสำราญออมทอง ชุมชนเสาธงพัฒนาน้ำจืด ชุมชนคลองเสาธง ชุมชนพัฒนาทรัพย์ และชุมชนพระยืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู