►ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้ "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า มีเป้าหมายโครงการในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ทั่วประเทศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 45 ของประเทศ โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับเป้าหมายพื้นที่ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ เนื้อที่จำนวน 1,000 ไร่ ภายในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563-พ.ศ.2570 ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร
           จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้ "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู