เทศบาลตำบลบางปู

242 Cafe' & Bistro

ร้านอาหาร

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด บริการอาหารและเครื่องดื่ม
เปิดบริการวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 19.30 น.
ที่อยู่ : 242 หมู่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
โทร : 06-5610-9324

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู