เทศบาลตำบลบางปู

โรงแรม 444

ร้านอาหาร

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ที่ตั้ง : 1103 หมู่ 1 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร : 08-0628-5034 , 0-2323-1655-8

จำนวนห้องพัก : 77 ห้อง

ประเภทกิจการ : โรงแรมที่พัก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู