เทศบาลตำบลบางปู

โรงแรมบางปูอินน์

ร้านอาหาร

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ที่ตั้ง : 259 หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร : 0-2323-9961

จำนวนห้องพัก : 90 ห้อง

ประเภทกิจการ : โรงแรมที่พัก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู