เทศบาลตำบลบางปู

บ้านพักตากอากาศบางปู

ร้านอาหาร

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ที่ตั้ง : กรมพลาธิการทหารบก ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร : บ้านพัก 0-2323-9530 อาคารที่พัก 0-2323-2422

ประเภทกิจการ : บ้านพัก , อาคารที่พัก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู