เทศบาลตำบลบางปู

วัดศรีจันทราราม

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ที่ตั้ง : เลขที่ 122 หมู่ที่ 4 กม.50 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

              สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่ม ได้ทำถนนรอบบริเวณวัดทั้ง 4 ด้าน มีถนนสุขุมวิทเป็นทางคมนาคม ภายในวัดมีอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มาของชื่อวัดได้ใช้คำนำหน้าของนามสกุลของผู้สร้างวัดทั้ง 2 คน ประกอบด้วย นายออด สีนวม และ นายขวัญ จันตะเคียน ซึ่งเป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด แล้วต่อด้วยคำว่า "อาราม" เพื่อให้สละสลวยและไพเราะยิ่งขึ้น


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู