เทศบาลตำบลบางปู

วัดราษฎร์บำรุง (ตาเจี่ย)

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


 

ที่ตั้ง : เลขที่ 67 บ้านคลองตาเจี่ย ถ.สุขุมวิท หมู่ที่ 1 ต.บางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-323-3774

             สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นที่ราบลุ่มชายทะเลน้ำท่วมประจำ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พระเวสสันดร และพระพุทธประวัติ โดยมีนายช้อย บานชื่น พร้อมญาติพี่นี้อง ได้บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างขึ้น และได้ขนานนามว่า "วัดคลองตาเจี่ย" หรือ "วัดจีนเจี่ย" เพราะตั้งอยู่คลองตาเจี่ย ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพระเวสสันดร และพระพุทธประวัติ ชมหมากรุกคนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันสงกรานต์ที่สืบสานกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษกว่า 80 ปี เป็นประเพณีที่สวยงามและควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู