เทศบาลตำบลบางปู

โรงเรียนนอกกะลา (บ้านลุงสอนหลาน)

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ที่ตั้ง : ชุมชนคลองเสาธง ต.บางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

            สถานศึกษานอกหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีจิตใจรักต่อท้องทะเลอ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก.) โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการอนุรักษ์ป่าต้นไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์นั้น จะเป็นแนวทางการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนและเป็นการบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู