เทศบาลตำบลบางปู

วัดแสงธรรมบุราราม

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ที่ตั้ง : บ้านคลองบางปู หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-323-3120-4

             เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายโดยมีนายเที่ยว เกิดแสง อดีตเป็นครู เป็นผู้ถวายที่ดินดำเนินการสร้างวัดเกี่ยวกับนามวัดคำว่า "แสง" มาจากนามสกุล ผู้สร้างวัด และ คำว่า "บุร" มาจากนามบิดาผู้สร้างวัดมีนามว่า "หลวงบุรานุรักษ์" เพื่อให้เกียรติอนุสรณ์ของวงศ์ตระกูลสืบไปจึงได้นามว่า "วัดแสงธรรมบุราราม"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู