เทศบาลตำบลบางปู

วัดตำหรุ

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

ที่ตั้ง : เลขที่ 64 ถ.สุขุมวิท หมู่ที่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-323-1145-7

              สร้างเมื่อ พ.ศ.2384 เดิมเสนาสนะต่าง ๆ ได้สร้างขึ้นในที่ธรณีสงฆ์ปัจจุบันอันเป็นบริเวณทางฝั่งน้ำเค็ม ต่อมาในปี พ.ศ.2489 ได้ย้ายมาสร้างขึ้นทางฝั่งน้ำจืดที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2514 ภายในอาคารของพระมหาเจดีย์รัตนมงคล ชั้น 2 จะมีวิหารแก้ว ภายในเต็มไปด้วยรูปปั้นเกจิอาจารย์มากมาย นอกจากนี้กลางห้องจะพบกับพระแก้วมรกต แสงที่สะท้อนจากแก้วนับหมื่นชิ้น

             สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยคลองและที่นา ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถนามว่า "หลวงพ่อประกายมงคล" ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2489 นอกจากนี้ วัดได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาในที่ดิน 8 ไร่ สถานีอนามัยเนื่อที่ 2 ไร่ จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และที่ทำการเพื่อสาธารณะอื่น ๆ ขึ้นในที่วัดนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู