เทศบาลตำบลบางปู

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ที่ตั้ง : เลขที่ 174 ถ.สุขุมวิท กม 36 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร. 08-9965-4385 , 02-323-1245

             สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยคลองและที่นา ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถนามว่า "หลวงพ่อพระประกาย" ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2489 นอกจากนี้ วัดได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาในที่ดิน 8 ไร่ สถานีอนามัยเนื้อที่ 2 ไร่ จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และที่ทำการเพื่อสาธารณะอื่น ๆ ขึ้นในที่วัดนี้

            ขออนุญาตสร้างวัดโดย นายบุญช่วย ดาวกระจ่าง มีพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชน คือหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปูนขาว ซึ่งเจ้าหน้าที่การท่าเรือขุดลอกสันดอนและค้นพบจึงได้นำมาถวายไว้ ด้านในวัดติดทะเลมีสะพานไม้ทอดยาวออกไปยังศาลากลางทะเล

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู