เทศบาลตำบลบางปู

วัดหัวลำภู (12 ธันวาราม)

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ที่ตั้ง : เลขที่ 285 บ้านหัวลำภู ถ.สุขุมวิท หมู่ที่ 1 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-323-9011

              เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต พื้นที่ตั้งวัดเป็นราบลุ่มชายทะเล มีโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนประชากร หนาแน่น นายอรุณ นางบุญ เป็นผู้บริจาคที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ สร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นมาก่อน ต่อมาชาวบ้านก็ได้ร่วมมือกันสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้นตามลำดับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู