เทศบาลตำบลบางปู

ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง)

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ที่ตั้ง : เลขที่ 5 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร. 02-323-3120

              เป็นศาลเจ้าที่สวยงาม สถาปัตยกรรม เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ของชาวจีนโบราณ ฝีมือแกะสลักหินอันประณีต เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าขุนศึกที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวไต้หวัน 5 องค์ คือ เทพเจ้าตระกูลหลี่ เทพเจ้าตระกูลฉือ เทพเจ้าตระกูลอู่ เทพเจ้าตระกูลจู เทพเจ้าตระกูลฟ่าน ซึ่งเรียกรวมกันว่า อู๋ฟุ่เซียนส้วย (โหงวหวังเอี้ย) จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะต้องชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก คือ สิงโตคู่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลักจากหินหยกเขียว นำเข้าจากประเทศจีน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู