เทศบาลตำบลบางปู

มัสยิดยามีอุ้ลมุมนิน

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยเทศบาลบางปู 59/7 (ซอยวิทยุการบิน) ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 09-4552-4705

               มัสยิดยามีอุ้ลมุมุนินมีเนื้อที่ 2 งาน 24 ตารางวา ผู้ที่มอบที่ดินให้กับทางมัสยิด ได้แก่
               1. นายฟา วงศ์สุรินทร์
               2. นายธีรพล มะสาและ
               3. นายมานิตย์ เกียรติธารัย
               4. นายมนัส เณรพงษ์
               5. ครูชู
               กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ริเริ่มหางบประมาณสร้างมัสยิด ซึ่งสมัยนั้นเป็นพียงบะแล เพื่อให้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ ซึ่งมีพี่น้องมุสลิมอยู่พอสมควร และได้ให้ครูชู เป็นอิหม่ามไปพรางก่อน ต่อมาได้เริ่มสร้างมัสยิดอย่างเป็นทางการเป็นอาคารปูนชั้นเดียวจึงได้มีการแต่งตั้งอิหม่าม อย่างเป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วย
               1. นายมนัส เณรพงษ์
               2. นายอุดม ขันธและ
               3. นายพยุง รักหอม
               4. นายมานะ เณรพงษ์ เป็นอิหม่ามตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู