เทศบาลตำบลบางปู

วัดโสธรนิมิตต์

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

  

ที่ตั้ง : ซอยบุญประคอง (สะพานคู่) ถ.สุขุมวิท หมู่ที่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทร : 02-702-0323

              เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีนายแม้น บุญประคอง และนางสนอง เล้าพานิช บริจาคที่ดิน และนายอุดม บุญประคอง (บุตรนางแม้น) เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานนามว่า "วัดโสธรนิมิตต์" ช่วงแรกชาวบ้านรู้จักในนาม วัดสะแกล้ม เพราะพื้นที่ลุ่มและเป็นป่าต้นสะแก บางครั้งชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็เรียกวัดสะพานคู่ ซอยเข้าวัดมีสะพานคู่กัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู