สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ - ๓๑ มี.ค.๖๒)

รายรับรายจ่าย

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

Attachments:
Download this file (doc01580620190618204345.pdf)doc01580620190618204345.pdf[ ]248 Kb

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู