งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑

รายรับรายจ่าย

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   และ  งบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

Attachments:
Download this file (finance2561-1.pdf)งบแสดงฐานะทางการเงิน [งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑]214 Kb
Download this file (finance2561-2.pdf)งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ[งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑]264 Kb

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู