ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

ขั้นตอนบริการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
*****************************


1.  หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 323 – 9666
2.  e – mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3.  e – mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
4.  กระดานข่าวบนเว็บไซต์ http://www.bangpoocity.com/main/distribution/
5.  facebook : เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ
6.  ใบคำร้องทั่วไป

หมายเหตุ : กระบวนการในการปฏิบัติเมื่อรับเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

แจ้งเหตุร้องเรียน - ร้องทุกข์
0-2323-9666
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (งานป้องกันฯ)
0-2323-1899
แจ้งเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย
0-2174-3390-99 ต่อ 1610 , 1601
แจ้งเหตุฝาท่อชำรุด ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำเสีย
0-2174-3390-99 ต่อ 1710 , 1731
แจ้งเหตุสาธารณูปโภคชำรุด ไฟฟ้าชำรุด
0-2174-3390-99 ต่อ 1501 , 1510
สอบถามข้อมูลข่าวสารการศึกษา
0-2174-3390-99 ต่อ 1810
สอบถามเรื่องภาษี จดทะเบียนพาณิชย์

0-2174-3390-99 ต่อ 1342 , 1343
0-2323-2553

สอบถามงานพัสดุ งานการเงินฯ
0-2174-3390-99 ต่อ 1321, 1314
สอบถามงานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ (เทศกิจ)
0-2174-3390-99 ต่อ 1232

สอบถามงานทะเบียนราษฎร
(ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ)

0-2382-6078
สอบถามงานสวัสดิการ งานชุมชน
0-2174-3390-99 ต่อ 1422
สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพ
0-2174-3390-99 ต่อ 1451
กองการประปา (ตำหรุ)
0-2707-6343 , 0-2323-9480
งานประชาสัมพันธ์
0-2174-3390-99 ต่อ 0
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู
0-2323-2575
สภ.เมืองสมุทรปราการ
0-2389-5541 , 0-2389-2885
สภ.บางปู
0-2183-1019-21
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
0-2701-8132-9
การไฟฟ้าสมุทรปราการ
0-2395-3190
การประปา สาขาสมุทรปราการ
0-2384-1411-2


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู