เทศบาลตำบลบางปู

แนะนำการชำระภาษี

การชำระภาษี

User Rating: / 14
แย่ดีที่สุด 

 

 
   


เทศบาลตำบลบางปู มีหน้าที่จัดเก็บภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลฯ ในด้านต่างๆ  ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู