เทศบาลตำบลบางปู

สวางคนิวาส

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 31
แย่ดีที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา
        ประมาณปี พ.ศ. 2505  ท่านอื้อจื่อเหลียง ได้ยกพื้นที่ของตนเองบริเวณหมู่  2 ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ติดกับชายทะเล เนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ ให้กับสภากาชาดไทย  ซึ่งจุดประสงค์ครั้งแรกคือ  ต้องการให้เป็นโรงพยาบาลโรคปอด ซึ่งในอดีตมีสถานที่รักษาที่ทันสมัยน้อยมาก  โดยท่านอื้อจื่อเหลียง  ได้ก่อสร้างอาคารสถานที่ทุกอย่างให้ด้วย  ซึ่งปัจจุบันบางอาคารก็ได้เลิกใช้เนื่องจากชำรุดทรุดโทรม  โดยมีทั้งหอประชุมขนาดใหญ่  ซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ซึ่งหน่วยราชการและเอกชนแทบทุกแห่งต้องใช้สวางคนิวาสเป็นที่จัดการประชุม ขนาดใหญ่


 

สิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเรียนรู้
         สวางคนิวาสเน้นเรื่องการบริการสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่  และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง  มีทั้งที่พักไว้บริการด้วย 
         ปัจจุบันสวางคนิวาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาฯ  เป็นที่ตั้งสถานีกาชาดที่ 3 ให้บริการผู้ป่วยนอกและการสาธารณสุขทุกอย่าง  และยังมีตึกผู้ป่วยในไว้เป็นสถานพักฟื้นหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยจากโรง พยาบาลจุฬาฯ  และยังมีตึกสถานพักฟื้นคนชราสำหรับขายเป็นห้อง ๆ หรือจ่ายเป็นรายเดือน โดยสวางคนิวาสจะมีบริการอาหาร กายภาพบำบัด และดูแลอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีหอประชุมให้เช่าในการจัดการประชุมต่าง ๆ ด้วย
          นอกจากที่กล่าวมาแล้วสวางคนิวาสยังเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ซึ่งเป็นโครงการของพระเทพฯ  เพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน
รายละเอียด (กิจกรรมหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้)
         1.  เป็นสถานให้บริการสาธารณสุขครบวงจร
         2.  เป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยหลังการผ่าตัดและคนชรา
         3.  เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม
         4.  เป็นสถานที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย

สถานที่ตั้ง หมู่  2  ถนนสุขุมวิท  ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ
การเดินทาง นั่งรถสองแถววินรถ 36, รถประจำทางปากน้ำ-คลองด่าน หรือรถตู้สำโรง-คลองด่าน โดยเดินทางจากตลาดปากน้ำ  ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  หรือขับรถบนเส้นทางสุขุมวิทสายเก่าประมาณ กิโลเมตรที่  32
โทรศัพท์ : 0 2703 8913 – 5   ,0 2389 0853 - 4

รายละเอียดจาก   http://www.redcross.or.th/aboutus/repair.php4
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Website  : http://www.redcross.or.th/aboutus/bureau/rehabitition 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-