เทศบาลตำบลบางปู

เมืองโบราณ

แหล่งท่องเที่ยว

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

            เมืองโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด ในโลก มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 ตั้งอยู่ใน เขตตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33.5 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร เป็นศูนย์รวมปูชนียสถานที่สำคัญ ๆ ของแต่ละจังหวัด เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัด มหาธาตุสุโขทัยพระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระธาตุไชยา ฯลฯ โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลงบาง แห่งเท่าแบบจริง การสร้างฝีมือปราณีต นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งรวบรวม ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่นับ วันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่
            การรวบรวมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองโบราณ ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้นั้น ทางเมืองโบราณได้มุ่งเน้นถึงงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นของยุคสมัยต่าง ๆ ตามความรุ่งเรืองที่ปรากฏออกมาอย่างโดดเด่น นับเริ่มต้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งรัตนโกสินทร์

ที่ตั้ง
            เลขที่ 296/1 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02-323-4094-9

การเดินทาง

            รถยนต์ ใช้เส้นทางด่วน ปลายทางที่สำโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิทสายเก่า (ไปทางบางปู) ประมาณกิโลเมตรที่ 33 เมืองโบราณจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ หรือ รถโดยสาร ประจำทาง สาย 25, 102, 145

รถโดยสารปรับอากาศ สาย 25, 102, 142, 142, 507, 508, 511 (สายใต้ใหม่-ปากน้ำ), 536 ไปลงตลาดปากน้ำ แล้วต่อรถสองแถวสาย 36 หรือสองแถว ปากน้ำ-วัดตำหรุ, ปากน้ำ-นิคมบางปู และ ปากน้ำ-คลองด่าน ผ่านเมืองโบราณ

45 นาที จาก BTS สยาม – BTS เคหะฯ วันเสาร์-อาทิตย์ บริการรถรับส่งฟรีระหว่าง BTS เคหะฯ – เมืองโบราณ

อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ

ตั๋วเข้าชม
             สำหรับบุคคลทั่วไป เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. (เปิดบริการทุกวัน)
             บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
                  ●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๔๐๐ บาท
                  ●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๒๐๐ บาท

            ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
                  ●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๗๐๐ บาท
                  ●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๓๕๐ บาท
                      (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

รอบรถรางที่ให้บริการ :
            รอบที่ ๑     ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
            รอบที่ ๒     ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
            รอบที่ ๓     ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
            รอบที่ ๔     ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง https://www.muangboranmuseum.com/

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู