เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างข้าราชการประจำ

โครงสร้าง

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
 
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
     
 
 
 
ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
 
 
ปลัดเทศบาล
 

โทร.02-1743399 ต่อ 1999
 
 
 

 


พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์


รองปลัดเทศบาล


โทร.02-1743399 ต่อ 1951
     

พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายวันชัย  บุญมาก
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  โทร.02-1743399 ต่อ 1300
โทร.02-1743399 ต่อ 1500
โทร.02-1743399 ต่อ 1951


     นายณัฏฐพร  พรหมมาศ
นายบุรินทร์  เสกสุวงศ์
นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 โทร.02-1743399 ต่อ 1900
โทร.02-1743399 ต่อ 1700
โทร.02-1743399 ต่อ 1600
 
   
 
นายพนา รติมนพรกุล
นายณัฏฐพร  พรหมมาศ
นางสายฝน  ผ่องศรี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณผอ.กองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-1743399 ต่อ 1400
รก.ผอ.กองการศึกษา
โทร.02-1743399 ต่อ 1163

โทร.02-1743399 ต่อ 1900
     

นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รก.ผอ.กองการประปา

โทร.02-3239480กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-