การเมืองบางปู

Moderator: admin

การเมืองบางปู

โพสต์โดย mama » 15 ธ.ค. 2011 10:45

ได้อ่านหนังสือพิมพ์โฟกัสนิวส์ท่านบอกว่าโดนตัดงบประมาณไปเยอะก็สมควรแล้วที่ท่านโดนตัดงบเพราะโครงการกินเที่ยวของท่านไม่ได้เกิดประโยชน์เลยได้ประโยชน์กับคนส่วนน้อยเสียมากกว่าเช่นการพากรรมการชุมชนไปดูงานพอเป็นพิธีถามว่าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไหมก็ไม่ได้ เสร็จแล้วก็พาเที่ยวหรือพาคนชราไปไหว้พระถามคนชราส่วนใหญ่ระหว่างไปเที่ยวกับเอาเงินคนเหล่านั้นกับเลือกเงินแสียส่วนใหญ่เพราะว่าการไปแต่ละครั้งใช้งบประมานนับสิบล้านสู้เอาเงินมาสบทบให้กับคนชราซะดีกว่าเช่นเทศบาลตามต่างจังหวัดหรือเทศบาลคลองด่าน อายุ60ก้อให้600บาทหรือว่า70ก้อให้700บาท หรือว่าเอาเงินไปซื้อโต๊ะให้โรงเรียนที่ท่านสร้างไม่ดีกว่าหรือจะได้ไม่ต้องมาสร้างผ้าป่าเบียดเงินของประชาชนในพื้นที่ให้ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วท่านก็ให้คนของท่าน นายสัญชัย โอนหอมด่าออกไมค์ที่งานกฐินวัดแสงธรรมว่าฝ่ายตรงข้ามสารพัดทำไม่ท่านไม่ให้มันประกาศว่าเมือปีที่ผ่านมาท่านและผู้บริหารชุดเก่าแบ่งเงินภาษีของประชาชนเข้ากระเป๋าไปคนละเท่าไรบ้างละ
mama
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2011 03:46

Re: การเมืองบางปู

โพสต์โดย admin » 16 ธ.ค. 2011 10:50

ต้องขอขอบคุณ! ที่ท่านเสนอแนะ แต่อยากจะขอชี้แจงให้ท่านเข้าใจ (โปรดมีทัศนคติที่เป็นกลางบ้าง)
- ประเด็นโครงการที่ท่านเรียกว่าพาไปกินไปเที่ยวของชุมชน , ผู้สูงอายุ ที่ท่านสะใจว่าสภาฯ ถูกตัด ซึ่งสมควรแล้วนั้น เป็นความคิดเห็นของท่าน ทุก ๆ โครงการที่กำหนดเป็นนโยบาย ผมขอความคิดเห็นหรือประชาคมจากผู้แทนทุกภาคส่วน เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและยังคงให้เทศบาลดำเนินการ โดยมีการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ราชการ ด้วยเหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางแห่ง ลูกหลานไม่มีโอกาสพาไป ความสุขเล็ก ๆ ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้งบประมาณปีละนับ 10 ล้านบาท (ท่านเอามาจากไหน) ข้อเท็จจริงไม่ถึง 1% ของงบประมาณของเทศบาล ซึ่งทุกครั้ง ผมในฐานะเป็นผู้บริหารต้องรับผิดชอบสูงมากหากเกิดอะไรขึ้น ผมพยายามทำดีที่สุดและไม่เคยได้ผลกำไรหรือผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียว และที่ท่านเสนอแนะควรนำเงินมาจ่ายกรณีอายุ 60 ปี ให้ 600 บาท , อายุ 70 ปี ให้ 700 บาท ขอแจ้งว่าถ้าเป็นอำนาจของผม ผมดำเนินการไปนานแล้ว (ขอแจ้งท่านว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันกำหนดเป็นนโยบายแล้ว รออนุมัติผ่านสภาผู้แทนราษฎร 3 วาระ จึงนำมาใช้ทั่วประเทศ)
- ประเด็นโรงเรียนเทศบาล 2 ฝากท่านถามสมาชิกสภาเทศบาลเสียงข้างมากดีกว่าว่าคิดอย่างไร? ผมก็เป็นผู้แทนของประชาชน ผมทนไม่ได้ที่ให้เด็กนักเรียนของผมเรียนที่วัดตาเจี่ย หรือปล่อยให้โรงเรียนร้างโดยไม่มีโต๊ะ , กระดานดำหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เด็กเรียน ถ้าผมไม่ทำท่านมีวิธีใดที่จะเสนอผมยินดีรับฟัง เงินที่ผมขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น สภาฯ ไม่ให้ตัดเป็น 0 บาท ก็เป็นเงินจากภาษีของคนในเขตเทศบาล เงินที่มาจากจิตศรัทธา ก็เป็นเงินของผู้มีจิตศรัทธา ผมไม่ได้บังคับ! ท่านไม่มีศรัทธาผมไม่ว่าอะไร แต่มีหลายคนเสนอแนะแนวทางเพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหาของสมาชิกสภาเทศบาลเพียงไม่กี่คน แต่ทำให้เด็กเดือดร้อน
- ส่วนประเด็น นายสัญชัย โอนหอม ออกไมค์ด่าที่วัดแสงธรรม ท่านควรไปถามเอง แต่ติดในเรื่องผู้บริหารชุดเก่าแบ่งเงินภาษีของประชาชนเข้ากระเป๋าไปคนละเท่าไร ถ้าหมายถึงผู้บริหารเทศบาลท่านใด ขอให้ระบุชื่อ นามสกุลด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องการกล่าวหาอย่างร้ายแรง ถ้าหมายถึงผมคงยอมไม่ได้ เงินของหลวง มีอาถรรพ์ เวรกรรมมีอยู่จริง ผมปฏิบัติธรรม ถือศีลไม่ทำเรื่องเลว ๆ แบบนี้ ผมมีวัยวุฒิ คุณวุฒิพอ! การเมืองไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตผม (ผมไม่ทำมาหากินกับการเมือง) วันนี้ผมได้ฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ผมก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถ แก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น และไม่เคยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อฝ่ายค้าน หรือบุคคลที่ไม่สนับสนุนผม การเลือกตั้งผ่านไปแล้ว ผมว่าควรจะช่วยกันทำท้องถิ่นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไปกันดีกว่า !

ขอบคุณครับ
นายธีรพล ชุนเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
admin
 
โพสต์: 406
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ธ.ค. 2009 23:50
ที่อยู่: กองวิชาการและแผนงาน

Re: การเมืองบางปู

โพสต์โดย admin » 22 ธ.ค. 2011 16:00

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมกรณี การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม นั้น แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- อายุ 60-69 ปี ให้ได้รับคนละ 600 บาทต่อเดือน
- อายุ 70-79 ปี ให้ได้รับคนละ 700 บาทต่อเดือน
- อายุ 80-89 ปี ให้ได้รับคนละ 800 บาทต่อเดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ 1,000 บาทต่อเดือน
กรณีที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราเดิม (500 บาท) ไปแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่ขาดให้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ข้อ 12 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินไปแล้ว 500 บาท จ่ายเพิ่มอีก 100 บาทต่อเดือน
- อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินไปแล้ว 500 บาท จ่ายเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน
- อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินไปแล้ว 500 บาท จ่ายเพิ่มอีก 300 บาทต่อเดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินไปแล้ว 500 บาท จ่ายเพิ่มอีก 500 บาทต่อเดือน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เทศบาลตำบลบางปู
admin
 
โพสต์: 406
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ธ.ค. 2009 23:50
ที่อยู่: กองวิชาการและแผนงาน

Re: การเมืองบางปู

โพสต์โดย mee_ku » 23 ธ.ค. 2011 11:23

1. นายกเราตอบได้ดีทีเดี่ยว มีหลักการและรายละเอียดมาชี้แจง....ขอสนับสนุนการตอบแบบนี้ครับ
2. ไหนๆ ก็พูดถึงเรื่องโรงเรียนแล้ว ขอฝากเรื่องเรียนอนุบาลเทศบาล 1 ซอยเทศบาลบางปู 91 หรือซอยโครงการ4 เรานี้เอง (ฐานเสียที่สำคัญของท่านเอง) คือ
2.1 อัตราจำนวนนักเรียนกับครูมันมากเกินไปนะครับ อยากได้ครูเพิ่ม หรือจะเท่าเดิมก็ได้แต่มีมาตการเพิ่มประสิทธิภาพครูหน่อยได้ไหมครับ คือผมแอบไปดูการเรียนการสอนของบุตรชายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เอง (ประมาณ 9.30 น.) ครูสอนอะไรไม่รู้ (กระจอสิ้นดี) สอนให้รู้ว่าอะไรหัว ไหล่ เอว เข่า ....พระเจ้าช่วย!!! เด็กมันรู้กันตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนแล้ว
2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอนชำรุด ลำโพงสำหรับร้องเพลงชาติ ออกกำลังการตอนเช้า 3 วันดี 4 วันพัง เศร้าใจโรงเรียนในเมือนนะเนี้ย ยังสู้โรงเรียนอง๕ืการบริหารส่วนตำบลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ได้เลย (คือบ้านเกิดผมนะครับก่อนจะมาเป็นพลเมืองชาวบางปูเดิมขั้น ก็กลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่บ่อยๆ ที่นั้นพัฒนาแบบก้าวกระโดยเลยที่เดี่ยวนับแต่มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมานะครับ)
3.แรกๆเขามาเว็บนี้ก็คิดว่าเป็นเว็บส่วนราชการทั่วๆ ไป ไม่คิดว่านายกจะมาตอบเอง ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เลย นอกจากจะเป็นช่องทางให้ร้องเรียนเพื่อปรับปรุงการให้บริการแล้ว ยังเป็นช่องทางได้ชี้แจงกับผู้ได้ข้อมุลมาผิดๆ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ส่งเสริมความมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและบริหารท้องทินของเรา.....สุดยอด!!!
mee_ku
 
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 ธ.ค. 2011 09:15

Re: การเมืองบางปู

โพสต์โดย admin » 28 ธ.ค. 2011 08:40

ขอบคุณที่ท่านได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆ เข้ามาผมเองจะรับไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลต่อไปครับ

ขอบคุณครับ
นายธีรพล ชุนเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู
admin
 
โพสต์: 406
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ธ.ค. 2009 23:50
ที่อยู่: กองวิชาการและแผนงาน

Re: การเมืองบางปู

โพสต์โดย admin » 06 ม.ค. 2012 10:24

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนเกี่ยวกับจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลตำบลบางปู นั้น เนื่องจากพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาล 1 ได้โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลแห่งใหม่และโรงเรียนในสังกัดอื่นจำนวนหลายอัตรา จึงทำให้อัตราครูโรงเรียนเทศบาล 1 ว่าง แต่ขณะนี้เทศบาลตำบลบางปูกำลังอยู่ระหว่างสรรหาพนักงานครูเทศบาล โดยวิธีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จำนวน 3 อัตรา และในส่วนของพนักงานจ้างก็กำลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติสรรหาตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ เพื่อมาปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 2 อัตรา

กองการศึกษา
เทศบาลตำบลบางปู
admin
 
โพสต์: 406
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ธ.ค. 2009 23:50
ที่อยู่: กองวิชาการและแผนงาน

Re: การเมืองบางปู

โพสต์โดย admin » 11 ม.ค. 2012 13:56

ตามที่มีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ร้องเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู เช่น การสอนให้รู้จัก หัว ไหล่ เอว เข่า และอุปกรณ์การเรียนการสอนชำรุด (ลำโพงสำหรับร้องเพลงชาติ) นั้น ขอชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพการสอนของครู
โรงเรียนเทศบาล 1 ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นแนวทางการจัดการศึกษา ใช้แผนการจัดประสบการณ์ที่วิเคราะห์มาจากหลักสูตรแกนกลางมาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา นำมาใช้เป็นเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน การสอนให้นักเรียนรู้จัก หัว ไหล่ เข่า เอว เป็นสาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วยร่างกายของฉัน เทคนิควิธีการสอนหรือกิจกรรมที่ครูจะถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจมีหลายกิจกรรมเช่น
1. การออกกำลังกายตอนเช้า จะมีการเปิดเพลงเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้นักเรียนเต้นตามจังหวะที่มีครูเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นผลให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. การสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ ในสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วยร่างกายของฉัน ให้เด็กรู้จักรายละเอียดเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ การสอนบูรณาการกับภาษาอังกฤษ การเล่นเกม เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การพัฒนากล้ามเนื้อสัมพันธ์มือกับตา เป็นต้น
3. การใช้เทคนิควิธีการในการเก็บเด็ก ให้เด็กหยุดเล่น และเงียบเสียง เพื่อฟังครูในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง โดยอาจจะใช้เพลง (อวัยวะของเรา) หรือเพลงอื่น ๆ ที่มีมากมายที่สามารถให้เด็กฟังแล้วทำตามเพลงที่กำหนดให้ทำอะไร
ประเด็นที่ 2 อุปกรณ์การเรียนการสอนชำรุด (ลำโพงสำหรับร้องเพลงชาติ)
เนื่องจากเครื่องเสียงของโรงเรียนเทศบาล 1 ใช้งานมาประมาณ 3-4 ปี ซึ่งจะมีปัญหาบ้าง เช่น ไมค์เสีย ลำโพงชำรุด โรงเรียนเทศบาล 1 จะซ่อมแซมเพื่อให้เครื่องเสียงสามารถใช้งานได้อย่างมิประสิทธิภาพต่อไป

กองการศึกษา
เทศบาลตำบลบางปู
admin
 
โพสต์: 406
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ธ.ค. 2009 23:50
ที่อยู่: กองวิชาการและแผนงาน


ย้อนกลับไปยัง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาต่างๆ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน