ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู

Moderator: admin

ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู

โพสต์โดย klang » 23 ก.พ. 2011 22:38

สวัสดีครับ

วันนี้ ผมได้เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ (อีกครั้ง)และโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู โดยได้รับความอนุเคราะห์และความเมตตาจากคุณวัฐวดี ปั้นศิริ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู ในการอาสาที่จะช่วยติดตามเรื่องที่เคยร้องเรียนผ่านเว็บบอร์ดของเทศบาลฯ (กระทู้มลพิษทางเสียง กลิ่นปลาร้าจากเพื่อนบ้าน และการฉีดพ่นสีสเปร์ยบนถนน) ซึ่งเดิมทีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เคยอยู่ในความดูแลและได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรี คุณธีรพล ชุนเจริญ มาตลอด แต่ในปัจจุบันท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ผมจึงเข้าใจว่าเรื่องที่เคยร้องเรียนทั้งหมดคงจำเป็นจะต้องโอนย้ายไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้เข้ามาดูแลปัญหาร้องทุกข์จากประชาชนโดยตรงในระหว่างที่มีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งใหม่

ถึงแม้ว่า เรื่องราวร้องทุกข์ของผมยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จหรือปิดเรื่องไปแล้วอย่างเป็นทางการ และกำลังอยู่ในช่วงติดตามงานให้อยู่ ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ กล่าวคำขอบคุณล่วงหน้าในความกรุณาและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนของท่านนายกเทศมนตรี คุณธีรพล ชุนเจริญ ท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ คุณวัฐวดี ปั้นศิริ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและเป็นที่พึ่งสำหรับประชาชนทุกคน ผมเชื่อว่าผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกเช่นเดียวกับผมและยังคงหวังให้ท่านทั้งหลายยังคงปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ตลอดไป ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

สุดท้ายนี้ ผมเชื่อว่า จากปัญหาที่ร้องเรียนทั้งหมดคงจะได้รับการดูแลแก้ไขจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปูให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อที่ผมและสมาชิกในครอบครัวจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เพราะผมคิดว่าวิกฤติที่ตนและครอบครัวกำลังเผชิญ อาจเป็นอุทาหรณ์ให้เป็นแนวทางสำหรับผู้อื่นด้วยครับ ในระหว่างที่รอผลการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ถ้าเรื่องราวที่ร้องทุกข์จบลงด้วยดี ไม่มีผลกระทบกลับมาให้ผมและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอีก นั่นคงจะเป็นข่าวดีสำหรับเราทุกคน แต่เราก็จำต้องเผื่อใจไว้สำหรับสิ่งที่ยังมองไม่เห็นในอนาคตด้วย เพราะจากที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว ในบางปัญหายังพบว่ามีอุปสรรคและกระบวนการหลายขั้นตอนที่อาจนำพาให้ปัญหาดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยดี ขณะนี้ผมกำลังปรึกษาและก็ได้คำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมาย เพื่อหาแนวทางในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความเสียหายให้เกิดทุกขเวทนาให้กับผมและครอบครัวผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้ว ซึ่งทางเราเอง ก็ยังไม่อยากให้เรื่องต้องไปจบตรงนั้นเพราะเรายังรอกระบวนการแก้ไขและการปฏิบัติงานจากเทศบาลตำบลบางปูก่อน เพราะปัญหานี้ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของท่าน ทั้งนี้ คงต้องขึ้นกับสถานการณ์ความเป็นจริงและอนาคตเป็นตัวบอก เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมและครอบครัวได้สอนบทเรียนให้เราได้ตระหนักรู้ว่า การนิ่งเฉยและอดทนพฤติกรรมและพฤติการณ์ที่ป่าเถื่อน รุนแรง ก้าวร้าว จากเพื่อนบ้านและสังคมตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน ไม่ได้ทำให้พวกเขาได้ตระหนักหรือรับรู้ถึงความทุกข์ที่พวกเราต้องเจอเลย การกระทำโดยความประมาท เลินเล่อหรือจะด้วยความเจตนาหรือไม่ก็ตาม แล้วส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติธรรมดาอันสงบสุขของเราทำให้เราต้องถูกละเมิดสิทธิและคุกคามความเป็นส่วนตัวจนเสียสุขภาพจิต ในบางครั้ง ก็มีจุดสิ้นสุดและการรอคอยก็ใกล้ถึงจุดนั้นแล้ว เราจะต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่สงบสุขของตน เรื่องนี้อาจเป็นอุทาหรณ์หรือปรากฎการณ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเช่นเราให้เฝ้าระวังและอย่าปล่อยให้ผู้อื่นกระทำเช่นเรา มีคนกล่าวว่า "เพราะโลกนี้ยังมีความยุติธรรมเหลืออยู่" ผมจะยังคงเชื่ออย่างนั้นครับ

ขอบคุณครับ
klang
 
โพสต์: 15
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ก.ย. 2010 14:18

Re: ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู

โพสต์โดย klang » 24 ก.พ. 2011 23:29

เพิ่มเติมในส่วนที่กล่าวไปแล้ว

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านที่เคยติดตามกระทู้ร้องทุกข์ที่ผ่านมา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานรับรู้เหตุการณ์ที่ผมและครอบครัวได้แจ้งหรือร้องทุกข์ผ่านเว็บบอร์ดของเทศบาลตำบลบางปู ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กำลังติดตามเรื่องให้อยู่ หรือถ้ามีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผมและครอบครัวจากเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลานี้หรือหลังจากเวลานี้ ก็เป็นอันให้ท่านได้เข้าใจว่า ล้วนมีสาเหตุและความเกี่ยวเนื่องอันเป็นข้อสมมติฐานที่ผู้ร้องทุกข์ได้นำเรื่องต่าง ๆ ออกมานำเสนอต่อที่สาธารณะ เราขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า โดยเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ มีผลมาจากการถูกกระทำ ริดรอนสิทธิหรือถูกบีบคั้นจากแรงกดดันต่าง ๆ หรือจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมจากผู้อื่นอันมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ทำให้เสียสุขภาพจิต และทางเราเองได้รับกำลังใจที่ดีจากเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ซึ่งให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกติดตามเรื่องให้ และกำลังใจล่าสุดจากกระบวนการยุติธรรม จากการได้ปรึกษาในส่วนของกฎหมายแล้ว ผู้รู้ท่านหนึ่งได้แจ้งว่า "คุณมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิของคุณ ในการดำรงชิวิตอย่างปกติสุข ผู้ใดมารบกวนความปกติสุขของคุณ ๆ ย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฏหมายและมาตราอื่น ๆ " ผมเชื่อว่าเราจะได้รับความคุ้มครองอย่างนั้น ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกดวงครับ
klang
 
โพสต์: 15
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ก.ย. 2010 14:18


ย้อนกลับไปยัง พูดคุยทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบางปู

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน