►ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด 19

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  นายกธีรพล ชุนเจริญ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางปู ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายละ 3,000 บาท จำนวน 6 ราย กรณีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วมีคุณสมบัติได้รับเงินช่วยเหลือแต่เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง จึงไม่สามารถเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารได้กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายสมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู