►การบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู  จะเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน  เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 0-2174-3390-99 ต่อ 1242,  1243 (ในวัน เวลาราชการ)
**ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย พกเจล/แอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ **


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู