เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างข้าราชการประจำ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
     
 
 primluck
 
 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
 
 
ปลัดเทศบาล
 
     
 
 
 

 

นางเหง็กหงษ์  ลีระกุล
 
นายประสาร  พ่วงปาน
รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

   
     
นางอริสา ศรีสนั่น
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายวสันต์ จุลเจือ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
     
putchmon

นางฉัตรปวีณ์ เสรีอัญรัตน์
นางพัชมณฑ์ ประกอบสุข
นายประสาร  พ่วงปาน
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองการศึกษา
รองปลัดเทศบาล
 
  รก.ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
     
 
   
 
นายพนา รติมนพรกุล
นายบุรินทร์ เสกสุวงศ์
นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
รก.ผอ.กองการประปา
     


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-