รายงานการประชุม


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
2 รายงานการประชุมประชาคมเมือง ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
3 รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
10 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ Administrator
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
12 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
13 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ Administrator
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
15 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ Administrator
16 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ Administrator
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
18 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ Administrator
19 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ Administrator
20 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ Administrator

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-