เทศบาลตำบลบางปู

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 Administrator
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ audomsak
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ audomsak
4 ประกาศใช้แผนสามปี ๒๕๕๗ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑ audomsak
5 ประกาศใช้แผนสามปี ๒๕๕๖ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๒ audomsak
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ audomsak
7 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) audomsak
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 audomsak
9 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 audomsak

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-