เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ audomsak
3 คำสั่ง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ audomsak
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ audomsak
5 รายงานการประเมินตนเอง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ audomsak
6 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน audomsak
7 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 2559-2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 audomsak
8 คำสั่งกองสวัสดิการฯ เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน audomsak
9 คำสั่งกองช่าง เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน audomsak
10 ประกาศการปรับปรุงงานราชการเพื่อรองรับประชาชน audomsak
11 รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 audomsak
12 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี 2559 audomsak
13 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ audomsak
14 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ audomsak
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี 2557 audomsak

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-